[Translate to Slovenian:]

Več vrednosti z manj viri

Naš planet razpolaga z omejenimi viri. Zato je naš cilj doseči več z manj in ohraniti naravne vire. Da bi dosegli ta cilj smo svoje razmišljanje in trgovanje prilagodili načelom trajnostnosti. Zdravje, varnost in varovanje okolja sta pri tem odločilna dejavnika.

Zato si stalno prizadevamo, da povečujemo naš delež trajnih izdelkov in rešitev ter obenem zagotavljamo, da pri naših proizvodnih postopkih varujemo vire. Na ta način želimo izzive spremeniti v priložnosti. To je tudi edini način, kako zagotoviti dolgotrajen uspeh našega podjetja. Pristop, ki odraža našo strategijo trajnostnosti celo v svojem imenu: »Planet Possible«.

Skupina AkzoNobel je že četrto leto zapored zasedla prvo mesto na vplivnem indeksu trajnostnega razvoja Dow Jones (DJSI). Na seznamu uvrščenih iz leta 2015 smo na prvem mestu pred več kot 350 družbami v skupini industrije materialov.

Trajnostne rešitve za lesno industrijo
Naši inovativni izdelki ponujajo trajnostne rešitve za zaščito in okrasitev vsega lesenega ter so namenjeni trgom pohištva, kuhinjskih elementov, mizarskih izdelkov in gradbenih izdelkov.

Ponujamo vodotopno tehnologijo za mizarske izdelke in pohištvo, UV-tehnologijo za masiven les in trpežne talne obloge ter PU in AC-premaze za kuhinjske elemente.    Pri oblikovanju in razvoju svojih izdelkov mislimo na naše stranke in na družbo v kateri živimo. Tako izdelujemo premaze s prvovrstnimi estetičnim in fizičnimi lastnostmi, ki so v skladu s predpisi in imajo čim manjši vpliv na okolje.