Dealer and consultant search

[Translate to Swedish:]

CETOL® WM 651

Translucent 2K Mellanskiktsfärg

Egenskaper
Hög transparens, isolerande egenskaper mot missfärgningar från träextrakt
Leveranssätt
Vattenburen
Typ av bindemedel
Akrylat
Applicering
Sprutapplicering Airmix/Airless
Härdare
WH 840 (ICLA 303.01), 1 l/4 l
Blandningsförhållande
20% (5:1)
Förtunning
Vatten
Användningsområde
Stabila, semistabila träkonstruktioner
Kulör
Färglös
Förpackningsstorlek
5 l / 20 l
Technical Data Sheet
Säkerhetsdatablad