Dealer and consultant search

Sikkens Wood Coatings on the ground

Sikkens Wood Coatings har ett starkt team för teknisk rådgivning och service för partners inom träprodukter. Erfaren fältpersonal ger dig rådgivning och support på plats med alla dina tekniska och manuella problem.

Har du frågor eller behöver teknisk support ber vi dig kontakta vårt huvudkontor:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Sikkens Wood Coatings Division
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden, Tyskland
Telefon: +49 2103 77-800
Fax: +49 2103 77 577