Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WP 511

Podkład lazurujący, 1-składnikowy

Właściwości
Łatwa aplikacja, dobra penetracja
Podstawa
Na bazie wody
Możliwość barwienia
Tak
Rodzaj spoiwa
Akrylowo-alkidowe
Aplikacja
Aplikacja pędzlem
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne i częściowo stabilne wymiarowo
Odcień koloru
Baza TC bezbarwna (Joinery Colour Classics)
Pojemność opakowania
1 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki