Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WM 651

Powłoka pośrednia, lazurująca, 2-składnikowa

Właściwości
Wysoka przezroczystość, właściwości izolujące przed składnikami drewna, dobre blokowanie tanin
Podstawa
Na bazie wody
Rodzaj spoiwa
Akrylowe
Aplikacja
Aplikacja natryskowa Airmix/Airless
Utwardzacz
WH 840 (ICLA 303.01), 1 l / 4 l
Proporcja
20% (5:1)
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne i częściowo stabilne wymiarowo
Odcień koloru
Bezbarwny
Pojemność opakowania
5 l / 20 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki