Dealer and consultant search

large office building with large window area and wood paneling

Powłoka pośrednia jako optymalizacja systemu dla lepszych rezultatów

W typowym przypadku wykonuje się dwuwarstwowe lakierowanie (warstwa pośrednia i warstwa nawierzchniowa) tym samym produktem. Jednak w wielu przypadkach dzięki właściwej kombinacji produktów można uzyskać lepsze rezultaty. Dlatego Sikkens Wood Coatings poleca dla niektórych gatunków drewna rozwiązania kombinowane, zapobiegające późniejszemu powstawaniu słabych punktów.

Pośrednie powłoki lazurujące

Gatunki drewna twardego o strukturze z dużymi porami po aplikacji natryskowej typowej powłoki pośredniej często nie są optymalnie zwilżane na brzegach porów i na krawędziach. Wskutek tego w tych miejscach przy lakierowaniu nawierzchniowym nie może wytworzyć się homogeniczna, zwarta powłoka o wystarczającym wypełnieniu porów. Te krytyczne strefy stanowią później w warunkach działania czynników atmosferycznych potencjalne słabe punkty, ponieważ stanowią naturalne drogi dostępu dla wilgoci i promieniowania UV. W takich przypadkach zwiększoną niezawodność systemu zapewnia powłoka pośrednia.

Kryjące powłoki pośrednie

W przypadku drewna bogatego w aktywne składniki produkty RUBBOL® WM 270 (dla twardych gatunków drewna) oraz RUBBOL® WP198 (dla miękkich gatunków drewna) w połączeniu z podkładem izolującym zapewnią dobrą ochronę przed przebarwieniami. Należy przy tym bezwzględnie przestrzegać zalecanych czasów schnięcia (patrz specyfikacja techniczna).