Dealer and consultant search

Entrance hall of a large company building, wooden floor and window frames, wooden staircase, light-flooded room

Unikanie zawilgocenia za pomocą odpowiedniej masy uszczelniającej

Zapobieganie szkodom

Jako trwałe profilaktyczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem w rejonie złącz sfazowanych zdecydowanie zalecamy, aby po aplikacji podkładu wykonać elastyczne uszczelnienie produktem Kodrin WV 457 dla systemów lazurujących i Kodrin WV 458 dla systemów kryjących. W ten sposób można zapewnić klientom trwałość okna z drewna.

Dodatkowa ochrona przekrojów poprzecznych drewna

Okna drewniane są zdatne do użytku tylko tak długo, jak długo są ze wszystkich stron niezawodnie zabezpieczone. Szczególnie zagrożone są punkty przyłożenia sił w konstrukcji. I tak na przykład silnie obciążone są zawsze złącza narożnikowe okien, bowiem właśnie tu siły ruchów drewna działają w różnych kierunkach, co może szybko doprowadzić do rozwarcia złączy sfazowanych. Oznacza to szerokie otwarcie drzwi wilgoci. A oto skutek: drewno pęcznieje i kurczy się nierównomiernie, a oprócz tego mogą przedostać się zarodniki grzybów. Dalsze szkody są możliwe. W takich sytuacjach pomogą nasze produkty uszczelniające.

Porada dla profesjonalistów

Szpachlówka akrylowa
Ubytki po wyrównywaniu lub spowodowane przez insekty — szpachlówka akrylowa w praktycznej, łatwej do użycia tubie umożliwia błyskawiczną naprawę uszkodzonych miejsc.

Ochrona dla przekrojów poprzecznych drewna
Kodrin WV 440, preparat uszczelniający na bazie wody, skutecznie zabezpiecza obszar przekroju poprzecznego. Można go łatwo aplikować pędzlem.