Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WP 564

Podkład na bazie naturalnej, lazurujący 1-składnikowy

Właściwości
Głównie do wnętrz, zewnętrzne elementy drewniane o ograniczonej ekspozycji (belki)
Podstawa
Na bazie wody
Możliwość barwienia
Tak
Rodzaj spoiwa
Akrylowe
Aplikacja
Aplikacja pędzlem, zanurzanie, polewanie
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne i częściowo stabilne wymiarowo
Odcień koloru
Bezbarwny (Joinery Colour Classics)
Pojemność opakowania
5 l / 20 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki