Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WM 6100-02

Podkład i powłoka pośrednia, lazurująca, 1-składnikowa

Właściwości
Doskonała przejrzystość, bardzo dobre zwilżanie porów, bardzo dobra szlifowalność, dobra rozlewność
Metoda dostawy
Na bazie wody
Rodzaj spoiwa
Akryl
Aplikacja
Zanurzanie, polewanie
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne i częściowo stabilne wymiarowo
Odcień koloru
Bezbarwny
Pojemność opakowania
20 l / 120 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki