Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® SF 995

Powłoka nawierzchniowa, lazurująca, półpołysk, 2-składnikowa

Właściwości
Dobra twardość powierzchniowa, dobra odporność mechaniczna i przydatność do użytku na zewnątrz
Podstawa
Na bazie rozpuszczalnika
Rodzaj spoiwa
Poliuretan
Aplikacja
Aplikacja natryskowa Airmix/Airless
Utwardzacz
SH 820 (7000-012009), 5 l / 12 l
Proporcja
33% (10:3)
Rozcieńczalnik
ST 820 (6500-020001), 25 l / 200 l
Obszar zastosowania
Elementy drewniano-aluminiowe
Odcień koloru
Bezbarwny
Pojemność opakowania
20 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki