Dealer and consultant search

[Translate to Slovenian:]

Več vrednosti z manj viri

Naš planet razpolaga z omejenimi viri. Zato je naš cilj doseči več z manj in ohraniti naravne vire. Da bi dosegli ta cilj smo svoje razmišljanje in trgovanje prilagodili načelom trajnostnosti. Zdravje, varnost in varovanje okolja sta pri tem odločilna dejavnika.

Zato si stalno prizadevamo, da povečujemo naš delež trajnih izdelkov in rešitev ter obenem zagotavljamo, da pri naših proizvodnih postopkih varujemo vire. Na ta način želimo izzive spremeniti v priložnosti. To je tudi edini način, kako zagotoviti dolgotrajen uspeh našega podjetja. Pristop, ki odraža našo strategijo trajnostnosti celo v svojem imenu: »Doing more with less«.

Podjetje AkzoNobel je že več let na enem izmed vodilnih položajev glede na indeks trajnostnega razvoja (Jones Sustainability Index).

People. Planet. Paint.

We strive to lead our industry by pioneering a world of possibilities to empower people and reduce our impact on the planet, while consistently innovating to deliver the most sustainable solutions for our customers. That’s why we call our approach to sustainable business “People. Planet. Paint.”

Trajnostne rešitve za lesno industrijo
Naši inovativni izdelki ponujajo trajnostne rešitve za zaščito in okrasitev vsega lesenega ter so namenjeni trgom pohištva, kuhinjskih elementov, mizarskih izdelkov in gradbenih izdelkov.

Ponujamo vodotopno tehnologijo za mizarske izdelke in pohištvo, UV-tehnologijo za masiven les in trpežne talne obloge ter PU in AC-premaze za kuhinjske elemente.    Pri oblikovanju in razvoju svojih izdelkov mislimo na naše stranke in na družbo v kateri živimo. Tako izdelujemo premaze s prvovrstnimi estetičnim in fizičnimi lastnostmi, ki so v skladu s predpisi in imajo čim manjši vpliv na okolje.