Dealer and consultant search

digital workplace

Natisni

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Izdajatelj:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Nemčija

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800
Faks: +49 (0)2103 77 - 242
E-pošta: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Poslovodja: Carsten Wiemann
Sedež družbe: Köln, Okrajno sodišče Köln HRB 31520
Bančni račun: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
ID št. za DDV: DE 811 171 420/Davčna št.: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Pravni napotki

Prosimo, upoštevajte naslednje pravne napotke pri uporabi naše spletne strani

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Köln, 2017

Vsebine spletnih strani podjetja Akzo Nobel GmbH in njegovih hčerinskih podjetij (Akzo Nobel) so avtorsko zaščitene. Vse pravice pridržane. Uporaba besedil in slik, tudi delna, brez pisnega soglasja podjetja Akzo Nobel je v nasprotju z določili zakona in je zato nezakonita. To še posebej velja za pravico do uporabe avtorskih del, kot npr. za razmnoževanje, prevajanje ali uporabo v elektronskih sistemih.

Pogoji uporabe

Področje uporabe

Upravljavec te spletne strani je podjetje Akzo Nobel GmbH in vse ostale družbe koncerna AkzoNobel (v nadaljevanju skupno imenovane »AkzoNobel« ali »mi«). Vaš dostop do te spletne strani in njeno uporabo urejajo spodaj navedeni pogoji uporabe. Z dostopom do te spletne strani in njeno uporabo soglašate s pogoji uporabe. Če prek te spletne strani opravite naročilo, lahko po potrebi, stopijo v veljavo dodatni pogoji.

Pravice o intelektualni lastnini in avtorske pravice, pravice blagovne znamke, licence

Uporaba

Vsebine teh spletnih strani, ki jih je ustvarilo podjetje Akzo Nobel, so v skladu z nemškim zakonom. Vsi prispevki tretjih oseb (tretja oseba je vsakdo, ki ni del koncerna AkzoNobel) so temu primerno označeni. Razmnoževanje, obdelava, razširjanje in vsaka vrsta uporabe, ki ni v skladu z nemškim zakonom, še posebej z avtorskimi pravicami, zahteva pisno soglasje podjetja AkzoNobel. Kopije teh strani lahko uporabljate samo v osebne namene, ni pa dovoljena uporaba v komercialne namene. V vaši osebni kopiji teh spletnih strani vsebine ne smete na noben način spreminjati, vse oznake o avtorskih pravicah, blagovni znamki ter druge pravice o industrijski lastnini morajo ostati nespremenjene.

Pravice intelektualne lastnine in avtorske pravice, pravice blagovne znamke

Če ni drugače navedeno so vse pravice v zvezi z vsebino te spletne strani, še posebej pravice do besedil, slik, fotografij, video posnetkov, kode HTML in ikon (v nadaljevanju imenovanih »vsebina«) v lasti podjetja AkzoNobel in/ ali podjetij tega koncerna. Te pravice obsegajo tudi vse avtorske pravice ter blagovne znamke podjetja Akzo Nobel in/ ali podjetij tega koncerna, vendar niso omejene samo na to.

Uporaba vsebin, tudi delna, je brez pisnega soglasja podjetja Akzo Nobel v nasprotju z določili zakona o avtorskih pravicah in je zato nezakonita. To še posebej velja za pravico do uporabe avtorskih del, kot npr. za razmnoževanje, prevajanje ali uporabo v elektronskih sistemih.

Imena in logotipi označeni z ® so znamke podjetja Akzo Nobel. Druga imena in logotipi so prav tako lahko znamke podjetja Akzo Nobel. Akzo Nobel je v izbranih evropskih državah prejel licenco na področju gradbenih premaznih sredstev.

Licenca

Vsebina te spletne strani ne omogoča ali na kak drugačen način ni mogoče, da bi bili licenca ali avtorske pravice, patenti, blagovne znamke ali druga industrijska lastnina podjetja AkzoNobel ali tretje osebe dodeljeni ali preneseni.

Vsebina in jamstvo

Vsebina te strani je na razpolago brezplačno in v informativne namene, pri tem med vami in podjetjem AkzoNobel ni sklenjen poslovni odnos.

AkzoNobel je kot ponudnik storitev v skladu z Zakonom o telemedijih (TMG) odgovoren za lastne vsebine, ki jih daje na razpolago.

Čeprav si AkzoNobel prizadeva za ažurnost, popolnost in točnost vsebin svojih spletnih strani, za to ne more jamčiti. Vsebine so lahko brez vnaprejšnjega opozorila obnovljene, razširjene, skrajšane ali drugače spremenjene. AkzoNobel ne jamči za škodo, nastalo tretjim osebam v povezavi z uporabo teh vsebin. V primeru dvoma, prosimo, zahtevajte dodatne zakonsko obvezujoče informacije neposredno pri podjetju AkzoNobel.

Nadzor nad posredovanimi ali shranjenimi tujimi informacijami ni obvezen (v skladu s TMG). Takoj, ko AkzoNobel ugotovi, da so lastne ali tuje vsebine v nasprotju z zakonom ali pravicami tretjih oseb, bodo te vsebine nemudoma odstranjene.

Finančni podatki

Ta spletna stran morda vsebuje finančne podatke. Ti finančni podatki, med katere spadajo tudi tečaji delnic, so namenjeni samo informiranju. AkzoNobel ne jamči za škodo, nastalo zaradi tega, ker ti finančni podatki niso stalno posodobljeni. Objava finančnih podatkov na tej spletni strani, npr. letnih poročil ali obračunov, ne predstavlja uradne objave in je neobvezujoča.

Ta spletna stran in njena vsebina ni zahteva ali priporočilo za kakršnokoli vlaganje v vrednostne papirje podjetja AkzoNobel. Obiskovalci te spletne strani se ne smejo odločiti za naložbo ali trgovanje z vrednostnimi papirji podjetja AkzoNobel, ki temelji na podatkih te spletne strani. Prihodnji potek in rezultati se lahko zelo razlikujejo od mnenj ali pričakovanj, navedenih na tej spletni strani.

Odgovornost za informacije in povezave tretjih oseb

Informacije s strani tretjih oseb prikazujejo osebno mnenje teh oseb. Za takšne informacije podjetje AkzoNobel ne sprejema odgovornosti ali daje jamstva.

Te strani vsebujejo zunanje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Podjetje AkzoNobel nima vpliva na vsebine spletnih strani, do katerih vodijo povezave. Za točnost vsebin je vedno odgovoren ponudnik ali upravljavec, zato AkzoNobel zanje ne prevzema odgovornosti. Če AkzoNobel ugotovi protizakonitost, bo takšna povezava takoj odstranjena. Obstoj povezav ni namig na sodelovanje med temi tretjimi osebami in podjetjem AkzoNobel in nobeno priporočilo podjetja AkzoNobel za te tretje osebe, njihove spletne strani ali izdelke.

Zaupnost in pošiljanje idej

Sami ste odgovorni za ravnanje v skladu z zakoni države, iz katere dostopate do te spletne strani. Če v teh določilih ni izrecno drugače navedeno, veljajo vse vaše informacije, ki jih posredujete prek te spletne strani, kot nezaupne in brez pravic. Zagotavljate, da te informacije posredujete v skladu z zakonom, ter da informacij ne posredujete nezakonito. Zaradi odprte strukture spleta, vam svetujemo, da ne navajate podatkov, za katere menite, da so zaupni.

Za zaščito naših lastnih interesov in interesov naših strank moramo ideje, ki niso poslane na našo zahtevo, temeljito obdelati. AkzoNobel ne sprejema idej, poslanih izven stalnih poslovnih odnosov. Posebej pomembno pri tem je, da AkzoNobel takšnih pošiljk brez poslovnega razmerja ne more in ne bo obravnaval zaupno. Zato prosimo, da podjetju AkzoNobel prek te spletne strani ne pošiljate idej, ki jih ne zahteva. Obstaja nevarnost, da ideja zaradi tega, ker ni bila poslana na zahtevo in ni zaščitena, postane splošno znana, zaradi česar je AkzoNobel upravičen, da te ideje v celoti razvije, uporabi, kopira in/ali uporabi v gospodarske namene, ne da bi vam bil dolžan poravnavo ali plačilo.

Delna neveljavnost

Če so ti pogoji uporabe delno neveljavni, ostaja veljavnost preostalih določil v odnosu med strankama nespremenjena. Namesto neveljavnega dela bo AkzoNobel vstavil določila, ki so pravnomočna in je njihov učinek zakonsko najbližji temu, kar je bilo mišljeno z neveljavnim delom, z ozirom na vsebino in smisel teh pogojev uporabe.

Uporabno pravo in sodna pristojnost

Te pogoje uporabe ureja izključno nemški zakon. O vsakem nesoglasju v povezavi s temi pogoji uporabe, predvsem o nesoglasju v zvezi z njihovim obstojem in veljavnostjo, odloča pristojno nemško sodišče.