Skräddarsydda ytbeläggningssystem för enastående ytor

Våra beläggningssystem är utformade för att exakt tillgodose behoven hos snickerier och sågverk.

Våra produkter leder dig till säkra och övertygande arbetsresultat: Vare sig appliceringen sker med vacumat, vattensystem, brädmålningsmaskin, eller till och med manuell målning med pensel, erbjuder vi beläggningssystem för dig, med grundskikt, mellanskikt och toppskikt samlade i det praktiska enkomponentsystemet.

Våra klara och pigmenterade beläggningssystem som kombinerar industriella och manuella tillämpningar på ett perfekt sätt säkerställer enhetliga färger och garanterar dessutom ett perfekt slutresultat vid komponentbaserad ytbeläggning.