Dealer and consultant search

Wooden slats

Skräddarsydda ytbeläggningssystem för enastående ytor

Våra beläggningssystem är utformade för att exakt tillgodose behoven hos snickerier och sågverk.

Våra produkter leder dig till säkra och övertygande arbetsresultat: Vare sig appliceringen sker med vacumat, vattensystem, brädmålningsmaskin, eller till och med manuell målning med pensel, erbjuder vi beläggningssystem för dig, med grundskikt, mellanskikt och toppskikt samlade i det praktiska enkomponentsystemet.

Våra klara och pigmenterade beläggningssystem som kombinerar industriella och manuella tillämpningar på ett perfekt sätt säkerställer enhetliga färger och garanterar dessutom ett perfekt slutresultat vid komponentbaserad ytbeläggning.