Dealer and consultant search

Delivery of an external wall for a prefabricated house

Mervärde vid produktion av prefabricerade hus

Våra systemlösningar med lång livslängd integreras perfekt i din produktion och övertygar med ett omisskännligt färgutbud.

Som ledare inom professionell träbeläggning har vi utvecklat produkter av hög kvalitet som anpassats för att på ett optimerat sätt tillgodose behoven hos industrin för prefabhus. På så vis få du alltid förstklassiga ytskikt, oavsett vilken komponent du belägger. 

Med våra många kollektioner samt boken Colour And Wood Futures som publiceras i ny version varje år, kan du dra nytta av vår färgexpertis i arbetet med dina kunder.