Dealer and consultant search

[Translate to Swedish:]

Designa trä med färger

Sikkens erbjuder dina kunder ett enormt utbud av färgkollektioner.

Många kunder söker möjlighet till större individualitet vid färgsättningen av sina fastigheter. Detta tydliggörs av det faktum att mer än en tredjedel av alla byggnadskomponenter är färgbelagda – både med starka täckfärger men också med lätta lacker som på ett attraktivt sätt lyfter fram träets naturliga ådring.