Dealer and consultant search

modern multi family house with wooden windows in a green area

Underhållsprodukter – emellanåt kan defekter förekomma även i de bästa produkterna

Professionell installation samt rengöring och underhåll med jämna mellanrum är avgörande för att dina kunderna ska kunna få långsiktig nytta av dina fönster och dörrar. På så vis behöver man inte renovera lika frekvent.

Rätt skydd för träfönster

För att förhindra skador på karm, båge eller glas under installation, rengöring eller målning måste alla ytor runt fönstret skyddas med omsorg. Folie och tejp som används måste vara UV- och väderbeständiga samt fria från mjukgörande medel och lösningsmedel (till exempel tesa 4438). Låt aldrig träelement vara maskerade eller täckta i mer än två veckor eftersom skadlig fukt då kan börja byggas upp i träet. Allt spacklings- och målningsarbete ska vara färdigt inom tre månader efter installation.

Underhåll av ytskikt

Ytskiktet på dina träfönster ska inspekteras årligen och underhållas regelbundet. Beroende på installationstypen rekommenderar vi målning med pigmenterad beläggning efter 4–5 år och klar beläggning efter 2–3. Du kan i underhållssyfte använda miljövänliga, vattenbaserade Sikkens Wood Coatings-produkter.