Dealer and consultant search

Särskilda ytbehandlingssystem

Exteriört träskydd

Ditt trä betonar trädgårdens och terrassens naturliga miljö. På platser där trä används skapas en känsla av välbefinnande och en koppling till den omgivande naturen. Vid utomhustillämpningar kan trä exponeras för extrem yttre påverkan vilket kräver specialskydd.

En värld full av färg

I CETOL® WF 771 har vi utvecklat en speciell klar beläggning som upprätthåller den unika träeffekten med ett ytskikt som gnistrar i fantastiska färger. Till användningsområdena hör terrasser, fasadbeklädnader, växthus, trädgårdsmöbler, pergolor, takkonstruktioner, plank och andra träkonstruktioner.

<div/>

I dessa färger har två av våra mest framgångsrika tekniker implementerats: CETOL® WF 771 fyller upp träets porer vilket skapar en Saturator-Effekt® som förbättrar träets hållbarhet. Med två olika separata lager säkerställer Self-Stratifying®-bindemedlet god vidhäftning och skydd mot UV-ljus och fukt. Detta är det bästa sättet att skydda och skapa värde i träet, och är särskilt lämpat för starkt exponerade träytor.

<div/>

Vår kollektion Never Ending Impressions erbjuder ett stort utbud av intensiva och harmoniskt balanserade färgnyanser. Kunder såsom McDonalds® eller Walt Disney World® använder redan produkter ur detta jättesortiment.

<div/>

Produktfördelar:

  • Minimal filmbildning, matt glans, transparent primer, mellan- och toppskikt för trädelar för utomhusbruk
  • UV-skydd
  • Hög genomträngning av fukt och vattenånga
  • Kan användas som ett enkomponentsystem.

<div/> <div/>