Dealer and consultant search

[Translate to Swedish:]

RUBBOL® SP 144

Pigmenterad 2K Primer

Egenskaper
Begränsar risk för savutsöndring och gula kvistgenomslag, hög fyllningskapacitet, god avrinning
Bas
Lösningsmedelbaserad
Typ av bindemedel
Alkyd
Applicering
Sprutapplicering Airmix/Airless
Härdare
SH 820 (7000-012009), 5 l / 12 l
Blandningsförhållande
33 % (10:3)
Förtunningsmedel
ST 820 (6500-020001), 25 l / 200 l
Användningsområden
Trä-aluminium, dörrar
Färgnyans
Vit
Förpackningsstorlek
20 l
Technical Data Sheet
Säkerhetsdatablad