Dealer and consultant search

Entrance hall of a large company building, wooden floor and window frames, wooden staircase, light-flooded room

Undvik fuktmättnad med rätt tätning

Förhindrar skador

För förebyggande långtidsskydd mot fuktabsorption i V-fogområden rekommenderar vi starkt elastisk tätning med Kodrin WV 457 för transparenta och Kodrin WV 458 för pigmenterade system efter primern. Detta garanterar lång hållbarhet för kundens träfönster.

Extra ändträskydd

Träfönstrets funktion bygger på att alla ytor är helt skyddade. Fogytor är särskilt känsliga för angrepp. Hörnfogarna på ett fönster är exempelvis alltid utsatta för stora påfrestningar. Detta beror på att träets rörelsespänningar arbetar i olika riktningar där, och det kan snabbt leda till öppna V-fogar. En öppen fog innebär en utmärkt möjlighet för fukt att ta sig in i träet. Konsekvensen: träet sväller, svampsporer kan ta sig in. Ytterligare följdskador är möjliga. Våra tätningsprodukter är till stor hjälp i detta sammanhang.

Proffstips

Akrylspackel
Maskhål eller ojämnheter från bearbetningen – med akrylspackeln på den praktiska, användarvänliga tuben kan dessa defekter repareras omedelbart.

Skydda ändträet
Den vattenbaserade ändträtätningen Kodrin WV 440 ger säker tätning av ändträytor och appliceras enkelt med en pensel.