Dealer and consultant search

large office building with large window area and wood paneling

Mellanskikt som ”systemoptimering” för bättre resultat

Ytor med tvåskiktsbeläggning (mellan- och toppskikt) behandlas i allmänhet med samma produkt i båda skikten. I många fall skulle emellertid ett bättre resultat uppnås med en produktkombination. Sikkens Wood Coatings rekommenderar därför kombinationslösningar för vissa träslag vilket förhindrar att svaga punkter bildas i ett senare skede.

Genomskinliga mellanskikt

Hårda träslag med mycket porstruktur mättas ofta inte tillräckligt vid porgränser och kanter vid konventionell mellanskiktssprutmålning. På sådana ytor kan inget homogent, tätande ytskikt bildas som fyller porerna tillräckligt. Dessa kritiska zoner är potentiellt svaga punkter för framtida vittring och kan utgöra penetrationsytor för fukt och UV-strålning. Mellanskiktsmålning ger i dessa fall ökat systemskydd.

Pigmenterade mellanskiktsbeläggningar

På täta träslag ger RUBBOL® WM 270 för lövträ och RUBBOL® WP198 för barrträ, i kombination med en isolerande primer bra skydd mot missfärgningar. Rekommenderade torktider måste iakttas och upprätthållas (se tekniskt datablad).