Dealer and consultant search

modern timber house, wooden paneling, natural wooden front of a house

Förutsättningen för bästa skydd: impregnering av hög kvalitet och vattentät primer

För att undvika problem måste trä som byggnadsmaterial kontinuerligt skyddas mot fuktens påverkan. Detta är i första hand en konstruktionsfråga. Om fukt någonsin skulle tränga in i enheten ger våra impregneringar och impregneringsprimers ett pålitligt skydd mot mögel och missfärgning.

Sikkens Wood Coatings-impregneringar

Med våra impregneringar får du maximal skyddsnivå och förbättrar den naturliga hållbarheten hos alla barr- eller lövträslag. Vid impregnering av enskilda komponenter uppnås ökat skydd mot mögel och röta, särskilt i hörnkonstruktioner och på spontdelar.

Sikkens Wood Coatings vattentäta primers

Tack vare ett innovativt koncept kan du dra nytta av två fördelar på samma gång. Både träskydd och primerfunktion uppnås i ett och samma steg med vår 2-i-1-produkt.

Detta innebär minimal insats och maximal vinst. Du kan spara upp till 50 % i materialkostnader och 25 % i bearbetningstid genom att använda vår impregneringsgrund. Rekommenderad strykningsmängd är 120–160 g/m² för splintved.

Träet får ett särskilt bra skydd tack vare vår egenutvecklade fasförflyttningsteknik som gör att impregneringsgrundens ingående komponenter penetrerar djupt ned i träet. Detta ger träet ett nödvändigt skydd mot mögel  och rötsvamp.

Fasförflyttningsteknik i Sikkens Wood Coatings impregneringsgrunder

Fasförflyttningstillsatsen gör att fungiciden penetrerar förbi vattenfasen (impregneringsprimern) till den fasta fasen (träet). Där aktiveras den, hela vägen djupt ner i träet.

<div/>