Dealer and consultant search

Uppdatering om COVID-19

För AkzoNobel är våra medarbetare, deras familjer och våra partners hälsa och säkerhet vår viktigaste prioritering. Vi följer situationen med pandemin noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder samt stödjer och supporterar fullt ut nationella myndigheters råd och riktlinjer.

 

Vi genomför alla nödvändiga åtgärder för att minska eventuell inverkan på vår verksamhet så att vi kan fortsätta leverera till våra kunder. Vårt inköpsteam arbetar nära med våra leverantörer för att proaktivt hantera tillgången till råmaterial. Vi följer och bevakar även de lokala krav och regleringar som kan komma att påverka våra lokala siter.

 

Situationen förändras ständigt och vi är redo att anpassa våra åtgärder. Har du specifika frågor om produktleveranser vänligen kontakta din kontakt hos AkzoNobel, som kan återkomma med svar så snabbt som möjligt.