Större värde med mindre resurser

Vår planet har begränsade resurser. Därför är vår målsättning att uppnå mer med mindre och att skydda våra naturresurser. För att uppnå denna målsättning genomsyrar hållbarhetsprinciper all vår utveckling och handel. Hälsa, säkerhet och miljöskydd är avgörande faktorer för detta.

Andelen hållbara produkter och lösningar i vårt sortiment ökar därför ständigt, samtidigt som våra produktionsprocesser i allt större utsträckning skyddar naturresurserna. På detta vis vill vi förvandla utmaningar till möjligheter. Detta är det enda sättet att säkerställa vårt företags framgångar på lång sikt. Detta är ett synsätt som till och med manifesteras i hållbarhetsstrategins namn: "Planet Possible".

AkzoNobel-koncernen har för fjärde året i rad kommit på första plats i inflytelserika Dow Jones Sustainability Index (DJSI). I rankingen som publicerades 2015 hamnar vi på första plats före fler än 350 företag i materialindustrigruppen.

Hållbara lösningar för träindustrin
Våra innovativa produkter erbjuder hållbara lösningar för skydd och dekoration av alla trämaterial till möbel-, köks-, snickeri- och byggproduktmarknaderna.

Vi erbjuder vattenbaserad teknik för möbler och snickerier, UV-teknik för slitstarka, flexibla massivträgolv, samt PU- och AC-beläggningar till köksskåp.    Vi formger och utvecklar produkter med både kunden och samhället i fokus – ytskikt med utomordentlig estetik och fysiska egenskaper som också efterlever förordningar och har liten miljöpåverkan.