Dealer and consultant search

windows and wood paneling

RUBBOL® Collection


RUBBOL® RAL-seten visar färgurvalet i enlighet med RAL för pigmenterade färgsystem.

Upptäck de nästa obegränsade möjligheterna för färgstark design av pigmenterade beläggningssystem. Allt optimalt anpassat för dina träfönster. Färger från andra kollektioner kan också enkelt tas fram med RUBBOL®-produkter.


Färgkort

Färgkorten omfattar alla färger i K7 RAL-korten. Detta gör att korten fungerar som ett viktigt stöd i kundens beslutsprocess.