Dealer and consultant search

digital workplace

Imprimare

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Editor:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Germany

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800
Fax: +49 (0)2103 77 - 242
e-mail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Directori: Carsten Wiemann
Sediul social: Köln, Judecătoria Köln HRB 31520
Cont bancar: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
VAT ID: DE 811 171 420 / Cod de identificare fiscală: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Reglementări juridice

Pentru utilizarea website-ului nostru vă rugăm să aveți în vedere următoarele reglementări juridice:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Conținutul paginilor de internet ale firmei Akzo Nobel GmbH şi ale sucursalelor sale (Akzo Nobel) este protejat prin dreptul de autor. Toate drepturile rezervate. Utilizarea textelor şi a imaginilor, chiar şi sub formă de extrase, fără acordul în scris al firmei Akzo Nobel, contravine prevederilor legislației privind drepturile de autor, fiind prin aceasta ilegală. Acest lucru este valabil în special şi în ceea ce privește toate celelalte drepturi de utilizare, cum sunt reproducerea, traducerea sau procesarea prin sisteme electronice.

Condiții de utilizare

Domeniul de aplicabilitate

Acest website este administrat şi condus de Akzo Nobel GmbH şi toate celelalte sucursale ale concernului AkzoNobel (numite în continuare în mod colectiv „AkzoNobel” sau „noi”). Accesul dumneavoastră la acest website şi utilizarea sa fac obiectul următoarelor condiții de utilizare. Prin accesarea şi utilizarea acestui website acceptați neîngrădit şi în totalitate aceste condiții de utilizare. În cazul în care prin acest website sunt efectuate comenzi, pot exista şi alte condiții.

Dreptul de proprietate intelectuală şi de autor, drepturile de marcă, licențele

Utilizarea

Conținutul şi documentele publicate de AkzoNobel în acest website sunt guvernate de legislația germană. Toate aporturile terților (terț este oricine nu face parte din concernul AkzoNobel) sunt identificate ca atare. Multiplicarea, prelucrarea, difuzarea şi orice fel de valorificare în afara limitelor legislației germane, în special ale dreptului de autor, necesită acordul în scris al firmei AkzoNobel. Copierea acestor pagini este permisă numai în domeniul privat şi nu în scopuri comerciale. Este interzisă modificarea în orice fel a conținutului în copia dumneavoastră personală a acestor pagini web, iar toate indicațiile privind dreptul de autor, mărcile comerciale şi alte drepturi de proprietate industrială trebuie să rămână neschimbate.

Dreptul de proprietate intelectuală şi de autor, drepturile de marcă

În măsura în care nu se specifică altfel, toate drepturile de proprietate intelectuală şi de autor referitoare la conținutul acestui website, în special drepturile asupra textelor, imaginilor, figurilor, materialelor audio şi video, codului HTML şi butoanelor de interfață (denumite în continuare „conținut”) sunt proprietatea firmei AkzoNobel şi/sau a firmelor sale din cadrul concernului. Acest drepturi acoperă toate drepturile de autor, de reprezentare a mărcii şi de marcă comercială ale firmei AkzoNobel şi/sau ale firmelor sale din cadrul concernului, fără a se limita însă la acestea.

Utilizarea conținutului, chiar şi sub formă de extrase, fără acordul în scris al firmei AkzoNobel, contravine prevederilor legislației privind drepturile de autor, fiind prin aceasta ilegală. Acest lucru este valabil în special şi în ceea ce privește toate celelalte drepturi de utilizare, cum sunt reproducerea, traducerea sau procesarea prin sisteme electronice.

Denumirile şi logourile marcate cu ® reprezintă mărci deținute de AkzoNobel. Alte denumiri şi logouri pot de asemenea să fie mărci deținute de AkzoNobel. AkzoNobel deține o licență în domeniul vopselelor pentru clădiri, pentru unele țări europene.

Licența

Conținutul acestui website nu duce la acordarea sau transferarea licențelor sau drepturilor de autor, de patent, de marcă sau a altor drepturi industriale de către AkzoNobel sau terți, nici tacit şi în niciun alt mod.

Conținutul şi răspunderea

Conținutul acestui website este pus la dispoziție gratuit şi în scop informativ şi prin aceasta nu iau naștere niciun fel de relații comerciale între dumneavoastră şi AkzoNobel.

AkzoNobel răspunde în calitate de prestator de servicii conform § 2 din Legea germană a telemediilor (TMG) pentru conținutul propriu pe care vi-l pune la dispoziție.

Deși AkzoNobel se preocupă de actualitatea, cuprinsul şi corectitudinea conținutului paginilor sale, AkzoNobel nu poate să ofere nicio garanție pentru acesta. Informațiile conținute pot fi actualizate, extinse, reduse sau modificate în orice alt fel fără o înștiințare prealabilă. AkzoNobel nu răspunde pentru daune ale terților rezultate ca urmare a utilizării acestui conținut. În caz de incertitudine solicitați informații juridice suplimentare direct de la AkzoNobel.

Nu există niciun fel de obligație de a monitoriza informațiile transferate sau stocate provenite de la terți (§ 7 Paragraful 2 TMG). În cazul în care AkzoNobel ia la cunoștință faptul că informațiile conținute, proprii sau ale terților, contravin legii sau lezează drepturi ale terților, aceste informații vor fi eliminate neîntârziat.

Informațiile financiare

Acest website poate conține informații financiare. Aceste informații financiare, din care pot face parte, dar fără a se limita la acestea, cursuri ale acțiunilor, sunt destinate numai informării generale. AkzoNobel nu răspunde pentru daune care pot rezulta, de exemplu, ca urmare a neactualizării unor astfel de informații financiare. Publicarea de informații financiare în acest website, cum sunt rapoartele sau bilanțurile anuale, nu reprezintă informații oficiale şi nu duce la crearea de obligații.

Acest website şi conținutul său nu reprezintă o solicitare sau o recomandare pentru a investi în acțiuni ale firmei AkzoNobel. Vizitatorii acestui website nu trebuie să se bazeze pe aceste informații în decizia lor de a investi sau a tranzacționa cu acțiuni ale firmei AkzoNobel. Evoluția şi rezultatele viitoare pot fi semnificativ diferite față de punctele de vedere, părerile sau prevederile publicate în acest website.

Răspunderea pentru informațiile şi linkurile terților

Informațiile provenite de la terți reprezintă opinia personală a acestora. AkzoNobel nu răspunde şi nu oferă garanție pentru astfel de informații.

Aceste pagini web conțin linkuri spre website-uri externe ale terților. AkzoNobel nu are influență asupra conținutului acestor website-uri la care se face trimitere. Pentru corectitudinea conținutului este responsabil întotdeauna ofertantul sau administratorul în cauză şi de aceea AkzoNobel nu oferă niciun fel de garanție în acest sens. În cazul în care AkzoNobel constată încălcări ale legislației în vigoare, linkul respectiv va fi eliminat neîntârziat. Existența linkurilor nu reprezintă o indicație a unei colaborări între acești terți şi AkzoNobel şi nu constituie o recomandare de către AkzoNobel pentru respectivii terți, website-urile sau produsele lor.

Confidențialitatea şi comunicarea de idei

Dumneavoastră răspundeți pentru respectarea prevederilor legislației naționale a țârii din care accesați acest website. În măsura în care nu se specifică altfel în mod explicit în aceste prevederi, informațiile pe care le comunicați prin acest website nu sunt considerate a fi confidențiale şi nu fac obiectul protejării unor drepturi. Trebuie să vă asigurați că aveți un drept legal de a comunica aceste informații şi că nu comunicați informații pentru care nu aveți dreptul legal de a o face. Datorită caracterului public al internetului vă recomandăm să nu comunicați informații pe care le considerați confidențiale.

Pentru a ne proteja interesele proprii şi a proteja interesele clienților noștri, trebuie să tratăm cu cea mai mare grijă subiectele materialelor nesolicitate pe care le primim. AkzoNobel nu acceptă materiale nesolicitate în afara relațiilor de afaceri stabilite. Deosebit de important este în acest caz faptul că astfel de materiale trimise nu pot fi şi nu vor fi tratate cu confidențialitate fără a exista o relație de afaceri evidentă. De aceea, vă rugăm ca prin acest website să nu trimiteți la AkzoNobel idei nesolicitate. Există riscul ca idei nesolicitate şi prin aceasta, neprotejate, să devină cunoscute public, caz în care AkzoNobel ar avea dreptul să le dezvolte, utilizeze, copieze şi/sau să le utilizeze în scopuri profesionale, fără a avea obligații de compensare față de dumneavoastră.

Clauzele fără efect

În cazul în care clauze ale acestor condiții de utilizare sunt sau devin fără efect, clauzele rămase nu își pierd validitatea în raportul dintre pârți. În locul clauzei fără efect AkzoNobel va introduce o altă clauză, aplicabilă din punct de vedere juridic, cu un efect cât mai apropiat de cel intenționat prin clauza fără efect, cu respectarea şi în sensul acestor condiții de utilizare.

Legislația aplicabilă şi instanța competentă

Aceste condiții de utilizare sunt guvernate în exclusivitate de legislația germană. Toate diferențele de opinii rezultate în legătură cu aceste condiții de utilizare, în special cele cu privire la existența şi validitatea lor, vor fi soluționate de instanța germană competentă.