Rozcieńczalnik ST 810

Odcień koloru
Pojemność opakowania
25 l / 200 l
Arkusz specyfikacji
Karta charakterystyki