Dealer and Expert search

[Translate to Polish:]

RUBBOL® WF 394

Podkład i powłoka nawierzchniowa, kryjąca, półmatowa, 1-składnikowa

Właściwości
Szybkoschnąca, dobra twardość powierzchniowa, dobre możliwości składowania w stosie, dobre właściwości wypełniające
Podstawa
Na bazie wody
Rodzaj spoiwa
Akrylowe
Aplikacja
Aplikacja natryskowa Airmix/Airless
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy stabilne i częściowo stabilne wymiarowo oraz elementy drewniano-aluminiowe
Odcień koloru
NCS S0502-Y
Pojemność opakowania
20 l /1000 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki