Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WV 880 BPD*

Preparat impregnujący, lazurujący, 1-składnikowy

Właściwości
Głęboko penetrujący, bezbarwny impregnat, chroniący przed sinizną i zgnilizną drewna
Podstawa
Na bazie wody
Rodzaj spoiwa
Akrylowo-alkidowe
Aplikacja
Zanurzanie, polewanie, szczotkarka
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne, częściowo stabilne i niestabilne wymiarowo
Dopuszczenia
EN 599, DIN 68800 część 3, BPD
Odcień koloru
Bezbarwny
Pojemność opakowania
2,5 l / 20 l / 120 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki