Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WP 562 BPD*

Podkład lazurujący, 1-składnikowy

Właściwości
Głęboko penetrujący, dobra rozlewność, ochrona przed sinizną, laminowanie belek
Podstawa
Na bazie wody
Możliwość barwienia
Tak
Rodzaj spoiwa
Alkidowe
Aplikacja
Zanurzanie, polewanie, szczotkarka, powlekarka próżniowa
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane częściowo stabilne i niestabilne wymiarowo
Dopuszczenia
DIN 68800 część 3, BPD
Odcień koloru
Baza TC bezbarwna (wyciąg z palety barw Joinery Colour Classics)
Pojemność opakowania
5 l / 20 l / 100 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki