Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WP 512

Podkład lazurujący, 1-składnikowy

Właściwości
Głęboko penetrujący, dobra rozlewność, ochrona przed sinizną
Metoda dostawy
Na bazie wody
Możliwość barwienia
Tak
Rodzaj spoiwa
Akrylowe
Aplikacja
Zanurzanie, polewanie, szczotkarka, powlekarka próżniowa
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne i częściowo stabilne wymiarowo
Dopuszczenia
DIN 68800 część 3
Odcień koloru
Baza TC bezbarwna (wyciąg z palety barw Joinery Colour Classics)
Pojemność opakowania
5 l / 20 l / 100 l (puszka 120 l)
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki