Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WF 9810-04-45

Powłoka pośrednia i nawierzchniowa, lazurująca, półpołysk, 1-składnikowa

Właściwości
High build coating for the repair of the coating of windows and doors, exterior and interior, good weather resistance, good UV protection
Podstawa
Na bazie wody
Możliwość barwienia
Tak
Rodzaj spoiwa
Akrylowe
Aplikacja
Aplikacja pędzlem
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Stable wooden constructions
Dopuszczenia
EN 927-2
Odcień koloru
Baza TC bezbarwna (Joinery Colour Classics)
Pojemność opakowania
1 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki