Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WF 915

Powłoka pośrednia i nawierzchniowa, lazurująca, półpołysk, 1-składnikowa

Właściwości
Dobra ochrona przed wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem UV, Łatwa aplikacja
Podstawa
Na bazie wody
Możliwość barwienia
Tak
Rodzaj spoiwa
Akrylowe
Aplikacja
Aplikacja pędzlem
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne i częściowo stabilne wymiarowo
Dopuszczenia
EN 71-3
Odcień koloru
Baza TC bezbarwna (Joinery Colour Classics)
Pojemność opakowania
1 l
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.