Dealer and consultant search

[Translate to Polish:]

CETOL® WP 566

Podkład lazurujący, 1-składnikowy

Właściwości
Dobra rozlewność, niskie pobieranie w obszarze przekroju poprzecznego
Podstawa
Na bazie wody
Możliwość barwienia
Tak
Rodzaj spoiwa
Akrylowo-alkidowe
Aplikacja
Zanurzanie, polewanie, szczotkarka, powlekarka próżniowa
Rozcieńczalnik
Woda
Obszar zastosowania
Elementy drewniane stabilne, częściowo stabilne i niestabilne wymiarowo
Dopuszczenia
KOMO
Odcień koloru
Baza TC bezbarwna (Joinery Colour Classics)
Pojemność opakowania
5 l / 20 l / 100 l (puszka 120 l)
Arkusz specyfikacji technicznej
Karta charakterystyki