Adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözöljük Önt az AkzoNobelnél!

Nagy örömünkre szolgál, hogy felkereste weboldalainkat, és köszönjük, hogy érdeklődik cégünk, termékeink és weboldalaink iránt. Ez az adatvédelmi nyilatkozat az AkzoNobel GmbH-ra és az AkzoNobel minden olyan konszernvállalatára (a továbbiakban együttesen „AkzoNobel” vagy „mi”) vonatkozik, amelyeket ezen az internetes portálon keresztül elérhet. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan illetékes hely – az adatvédelmi jog értelmében – az egyes weboldalak impresszumában feltüntetett AkzoNobel konszernvállalat.

Nagyon fontos számunkra, hogy a weboldalaink használata során védjük az Ön magánszféráját. Ezért arra kérjük Önt, hogy vegye tudomásul a következő tájékoztatást:

• Névtelen adatgyűjtés

Az AkzoNobel weboldalait Ön jogosult anélkül látogatni, hogy tudomásunkra hozná a kilétét. Használjuk azonban a Google Analytics szolgáltatást – kérjük, nézze meg ezt a témát adatvédelmi GYFK-nkban (a gyakran feltett kérdések listája, válaszokkal együtt). Amennyiben fájlokat tölt le, akkor az AkzoNobel megtudja még az Ön által letöltött fájl nevét. Ezeket az információkat statisztikai célokra használjuk. Ön így egyedi felhasználóként névtelen marad.

Amennyiben személyesen kíván kommunikálni az AkzoNobellel, ehhez olyan személyes adatokat kell gyűjtenünk, amelyeket Ön önként ad át számunkra. Erre például álláshirdetésre történő jelentkezése részeként, valamint online kérdőív kitöltése vagy konferenciára történő regisztrációja esetén kerül sor. Ezen személyre szabott szolgáltatások keretében az Ön nyilvántartási adatait az Ön tudomására hozott célra dolgozzuk fel. A félreértések elkerülése érdekében, miután Ön regisztrált, az AkzoNobel e-mailben megerősítést kér Öntől (double opt-in).

• Adatok exportálása és feldolgozása az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba(n)

Mivel a tiszta ügyfél-tájékoztatás során nem gyűjtünk személyes adatokat, nem kerül sor ezen információk Európai Gazdasági Térségen kívüli exportjára sem.

Az Ön és az AkzoNobel közötti személyes kommunikációt szükségessé tevő ajánlatok használata (személyre szabott szolgáltatások) esetén ezek a személyes adatok a kijelölt célból (pl. pályázás, termékkel kapcsolatos érdeklődés, konferenciára foglalás) átadhatók az AkzoNobel konszern más vállalatainak, így előfordulhat, hogy kikerülnek az Európai Gazdasági Térségből. A személyes adatok AkzoNobel konszernen belüli átadására egy kötelező érvényű adatvédelmi magatartáskódex (Privacy Code of Conduct) vonatkozik. Ez biztosítja azt, hogy az Ön magánszférája és személyes adatai – az AkzoNobelen belül – szabályozott és megfelelő módon védve legyenek.

• Külső hivatkozások

Az Ön optimális tájékoztatása érdekében oldalainkon harmadik felekre mutató hivatkozásokat helyezünk el. Amennyiben ezek a hivatkozások nem nyilvánvalóan felismerhetőek, úgy jelezzük Önnek, hogy külső hivatkozásról van szó. Az AkzoNobel semmilyen módon sem tudja befolyásolni a más szolgáltatók által működtetett oldalak tartalmát és kialakítását.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat garanciái ezért ezekre az oldalakra természetesen nem terjednek ki.

• További információk és elérhetőségek

Amennyiben az „Adatvédelem az AkzoNobelnél” témával kapcsolatosan további kérdései vannak, ezekre a GYFK-nkban (a gyakran feltett kérdések listája, válaszokkal együtt) talál megfelelő válaszokat. Ezenfelül az adataival kapcsolatosan e-mailben és levélben is bármikor tudakozódhat, sőt javaslatokat is tehet az alábbi címen:

Az AkzoNobel GmbH adatvédelmi megbízottja (*.pdf, 23 KB)

Adatvédelmi GYFK

• Mely adatok számítanak személyes adatnak?

Személyes adatoknak azok az adatok minősülnek, amelyek hozzárendelhetők az Ön személyéhez. Ezek közé tartozik például az Ön neve, postacíme, telefonszáma vagy e-mail címe.

• Mit ért az AkzoNobel reklámon, piackutatáson?

Reklámon, piackutatáson a termékprogramunkra (pl. prospektusok), szolgáltatásainkra (pl. terméktanácsadás), ügyfélmegtartó programunkra (pl. konferenciák, vásárok) vonatkozó információkat és az ügyfelek körében végzett felméréseket (pl. online ügyfél-elégedettségi felmérés) értjük.

• Mi az a Google Analytics? Hogyan utasíthatom vissza a Google Analytics használatát?

Ez a weboldal használja a Google Analytics eszközt, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, az Ön számítógépén található szöveges adatfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által a jelen weboldal Ön általi használatáról létrehozott információk általában a Google tulajdonában lévő, az Amerikai Egyesült Államokban található szerverre kerülnek továbbításra, és ott történik a tárolásuk is. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google arra fogja használni ezeket az információkat, hogy értékelje a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket hozzon létre a weboldalon végzett tevékenységeiről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének.

Ön megakadályozhatja a sütik tárolását a böngészőprogramjában egy megfelelő beállítással, jelezzük azonban, hogy Ön nem lesz képes teljes mértékben használni a weboldal minden funkcióját. Ezenkívül Ön megakadályozhatja a sütik által a weboldal Ön általi használatára vonatkozóan létrehozott adatok rögzítését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető plugin letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tekintettel az elemző eszközök teljes IP-címekkel történő használatára vonatkozó vitákra, tájékoztatjuk Önt arról, hogy a jelen weboldal a Google Analytics eszközt az „_anonymizeIp()” kiterjesztéssel használja, és így az IP-címek csak rövidített formájukban kerülnek feldolgozásra, hogy megakadályozható legyen az egyénre való közvetlen utalás.

• Mik azok a sütik?

A süti egy kis adatállomány, amely az Ön merevlemezén kerül mentésre. Ezt az adatállományt az a webszerver hozza létre, amellyel Ön a webböngészője (pl. Internet Explorer, Netscape Navigator) segítségével kapcsolatba lépett, és ezután a rendszer eljuttatja ezt Önnek. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja ezeket a sütiket. Lehetősége van azonban arra, hogy a böngészőjét a sütik elutasítására vagy engedélykérésre állítsa be. Ezenkívül lehetősége van arra is, hogy a sütiket tetszőleges időpontban törölje a rendszeréből (pl. a Windows Explorerben). Ehhez kérjük, használja az operációs rendszer megfelelő funkcióját, vagy tekintse meg webböngészője súgóját.

• Használ az AkzoNobel sütiket?

Igen, több weboldalunkon is használunk sütiket. Általában ezeket a sütiket a weboldalaink iránti érdeklődés statisztikai elemzésére használjuk.

• Jogomban áll tájékozódni?

Függetlenül attól, hogy személyes adatainak begyűjtése online vagy írásban történt (pl. pályázás, termékkel kapcsolatos érdeklődés, prospektusrendelés), természetesen Önnek jogában áll megtudni, hogy amennyiben tárolunk személyes adatokat Önnel kapcsolatosan, melyek ezek. Ehhez kérjük, forduljon az AkzoNobel adatvédelmi megbízottjához. A tájékozódás az Ön számára költségmentes.

• Jogom van az adataim módosítását, illetve törlését kérni?

Az AkzoNobel az Ön adatait csak addig őrzi meg, amíg ezek az ismert cél betöltéséhez szükségesek. Ezen felül Önnek bármikor jogában áll az adatfelhasználásra vonatkozó beleegyezését részben vagy egészben a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni. Ebben az esetben az Ön megfelelő adatai törlésre kerülnek. Kivételes körülmények között az adatok törlése törvénybe ütközhet, különösen a bizonyítási teher céljait érintő információk esetében. Ebben az esetben az Ön adatai letiltásra kerülnek, és kizárólag a törvényi kötelezettségek teljesítésére használhatók fel.

• Hogyan kezeli az AkzoNobel a „személyes adatok különleges fajtáit”?

A személyes adatok különleges fajtáit a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 3. §-ának 9. bekezdése határozza meg. Ide tartoznak például az egészségre, politikai nézetekre, szakszervezeti tagságra stb. vonatkozó információk. Ezek az adatok különleges védelmet élveznek. Az AkzoNobel weboldalait látogathatja és weboldalaink teljes információtartalmát megismerheti anélkül, hogy ilyen különleges személyes adatokat hozna tudomásunkra. Amennyiben Ön kéretlenül az AkzoNobel tudomására hoz különleges személyes adatokat, ez a német szövetségi adatvédelmi törvény 4a §-ának 3. bekezdése alapján az AkzoNobelnek adott kifejezett beleegyezésnek tekintendő. Az AkzoNobel ez esetben biztosítja Önt arról, hogy ezeket a különleges személyes adatokat az elvárható gondossággal kezeli.

• Ez az adatvédelmi nyilatkozat más szolgáltatók weboldalaira is vonatkozik?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes az AkzoNobelen kívüli olyan weboldalakra, amelyekre az AkzoNobel weboldalain elhelyezett hivatkozások mutatnak. Ezért kérjük, vegye figyelembe a többi szolgáltató adatvédelmet illető vonatkozó szabályzatát.

• Hogyan tudok hozzájutni a „nagyközönség számára összeállított eljárási szabályzathoz”?

A német szövetségi adatvédelmi törvény alapján a vállalati adatvédelmi megbízott kérés esetén „bárkinek” köteles tájékoztatást adni arról, hogy milyen automatizált feldolgozási folyamatok segítségével kezelik a személyes adatokat. Az erre vonatkozó információkat folyamatosan biztosítjuk Önnek a következő hivatkozás alatt:

Nagyközönség számára összeállított eljárási szabályzathoz (külső hivatkozás)

• A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az internet gyors fejlődése szükségessé teszi számunkra adatvédelmi nyilatkozatunk időnkénti módosítását. Kérjük, ennek megfelelően mindig az adatvédelmi nyilatkozatunk legfrissebb változatát vegye figyelembe.

• Kapcsolattartó kérdések és információkérés esetén

Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, valamint az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdések, megjegyzések, panaszok, valamint információkérés esetén forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz, aki a fenti címen áll az Ön rendelkezésére.