Dealer and consultant search

[Translate to Croatian:]

RUBBOL® WP 118

Neprozirni 1K impregnacijski temeljni premaz

Svojstva
Impregnacija i temeljni premaz u jednom koraku, bijeli koncentrat, smanjuje gubitak boje do kojeg dolazi djelovanjem tvari sadržanih u drvu, štiti od gljivica koje uzrokuju plavilo i raspadanje
Način pripreme
Na bazi vode
Vrsta veziva
Akrilno-alkidno
Nanošenje
Uranjanje, nanošenje polijevanjem
Razrjeđivač
Voda
Područje primjene
Stabilne, djelomično stabilne i nestabilne drvene konstrukcije
Odobrenje
EN 599, DIN 68800 3. dio
Nijansa boje
Bijela
Veličina pakovanja
20 l / 120 l
Technical Data Sheet
Sigurnosno-tehnički list