[Translate to Croatian:]

Razrjeđivač ST 825

Nijansa boje
Veličina pakovanja
5 l / 25 l
Tehnički list
Sigurnosno-tehnički list