[Translate to Croatian:]

Razrjeđivač ST 820

Nijansa boje
Veličina pakovanja
25 l / 200 l
Tehnički list
Sigurnosno-tehnički list