Dealer and consultant search

[Translate to Croatian:]

RUBBOL® WP 151

Neprozirni 2K temeljni premaz

Svojstva
Najbolja izolacija protiv gubitka boje kod mekog i tvrdog drva, visoka moć ispune, dobro močenje pora
Način pripreme
Na bazi vode
Vrsta veziva
Akrilno-PU
Nanošenje
Nanošenje prskanjem uz umješavanje zraka ili bez njega
Učvršćivač
WH 830 (WP 151 B), 0,84 l / 3,33 l
Omjer
20 % (5 : 1)
Razrjeđivač
Voda
Područje primjene
Stabilne, djelomično stabilne drvene konstrukcije, MDF, HDF
Odobrenje
KOMO
Nijansa boje
Bijela
Veličina pakovanja
4,16 l / 16,67 l
Technical Data Sheet
Sigurnosno-tehnički list
Sigurnosni tehnički listovi odsada više neće biti dostupni na web-stranici. Ako ste direktni kupac, sigurnosni tehnički list bit će Vam automatski poslan e-poštom pri svakoj isporuci. Ako Vam robu isporučuje jedan od naših trgovaca, upite o sigurnosnim tehničkim listovima morat ćete njemu uputiti. On raspolaže sigurnosnim tehničkim listovima u aktualnoj verziji.