Dealer and consultant search

[Translate to Croatian:]

RUBBOL® WF 3500-03-30

Pokrivni polusjajni 2K završni premaz

Svojstva
Velika otpornost na ogrebotine, dobra otpornost na vremenske uvjete, velika otpornost na kemikalije
Način pripreme
Na bazi vode
Mogućnost nijansiranja
Da
Vrsta veziva
Akrilno
Nanošenje
Nanošenje prskanjem uz umješavanje zraka ili bez njega
Učvršćivač
7000 -074001 učvršćivač 2212
Područje primjene
Stabilne, djelomično stabilne drvene konstrukcije
Nijansa boje
Bazna N00 neutralna – sjajna 30 (nijanse boja dobivene iz koncepta boja 5051, RAL-a i NCS-a)
Veličina pakiranja
2.5 l, 10.8 l, 1000 l
Nijansa boje
Bazna W05 bijela – sjajna 30 (nijanse boja dobivene iz koncepta boja 5051, RAL-a i NCS-a)
Veličina pakiranja
2.5 l, 10.8 l, 1000 l
Technical Data Sheet
Sigurnosno-tehnički list