Dealer and consultant search

[Translate to Croatian:]

CETOL® WM 665

Poluprozirni 1K međupremaz

Svojstva
Visoka prozirnost, dobro močenje pora, dobro otjecanje
Način pripreme
Na bazi vode
Vrsta veziva
Akrilno
Nanošenje
Uranjanje, nanošenje polijevanjem
Razrjeđivač
Voda
Područje primjene
Stabilne, djelomično stabilne drvene konstrukcije
Nijansa boje
Bezbojna
Veličina pakovanja
20 l / 120 l
Technical Data Sheet
Sigurnosno-tehnički list
Sigurnosni tehnički listovi odsada više neće biti dostupni na web-stranici. Ako ste direktni kupac, sigurnosni tehnički list bit će Vam automatski poslan e-poštom pri svakoj isporuci. Ako Vam robu isporučuje jedan od naših trgovaca, upite o sigurnosnim tehničkim listovima morat ćete njemu uputiti. On raspolaže sigurnosnim tehničkim listovima u aktualnoj verziji.