Dealer and consultant search

digital workplace

Ispis

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Objavio:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden
Njemačka

Tel.: +49 (0)2103 77 - 800
Faks: +49 (0)2103 77 - 242
e-pošta: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Glavni izvršni direktori: Carsten Wiemann
Sjedište: Köln, registarski sud „Amtsgericht Köln” HRB 31520
Bankovni račun: ING Bank Frankfurt, IBAN: IBAN DE31 5002 1000 0010 1236 69; BIC: INGBDEFFXXX
OIB: DE 811 171 420 / porezni broj:: 207/5700/0873

Šifra odobrenja Centra za upravljanje robnim markama poduzeća AkzoNobel: AN_202384_150416

Pravne informacije

Prilikom upotrebe našeg web-mjesta vodite računa o sljedećim pravnim informacijama:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017

Sadržaj web-mjesta poduzeća Akzo Nobel GmbH i njegovih podružnica (Akzo Nobel) zaštićen je autorskim pravima. Sva su prava pridržana. Upotreba tekstova i slika ili njihovih isječaka bez prethodnog pisanog dopuštenja poduzeća AkzoNobel smatra se kršenjem autorskih prava te je stoga nezakonita. To se osobito odnosi na sva prava upotrebe, kao što su reproduciranje, prijevod ili obrada u elektroničkim sustavima.

Uvjeti upotrebe

Područje primjene

Ovim web-mjestom upravlja i održava ga poduzeće Akzo Nobel GmbH i sve podružnice poduzeća AkzoNobel (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „AkzoNobel” ili „mi”). Vaš pristup i upotreba ovog web-mjesta podložni su uvjetima upotrebe definiranim u nastavku. Kada pristupate ovom web-mjestu i služite se njime, neupitno i bezrezervno pristajete na te uvjete upotrebe. Ako obavite narudžbu putem web-mjesta, možda će vrijediti dodatni uvjeti.

Prava intelektualnog vlasništva, zakon o zaštiti trgovačkih naziva, licencije

Upotreba

Sadržaj i radovi izrađeni u poduzeću AkzoNobel koji se nalaze na ovim web-mjestima podliježu njemačkim zakonima. Svi prilozi trećih osoba (sve osobe koje nisu dio poduzeća AkzoNobel smatraju se trećim osobama) označeni su kao takvi. Za kopiranje, uređivanje, distribuciju i svaki drugi oblik upotrebe izvan ograničenja njemačkog zakonodavstva, a osobito zakona o autorskim pravima, potreban je pisani pristanak poduzeća AkzoNobel. Ta se web-mjesta smiju kopirati samo za osobnu, a ne za komercijalnu upotrebu. U osobnoj kopiji web-mjesta ne smiju se nikakve sadržajne izmjene, a i sve obavijesti o autorskim pravima, robnim markama i drugim komercijalnim i vlasničkim pravima moraju ostati nepromijenjene.

Prava intelektualnog vlasništva, zakon o zaštiti trgovačkih naziva

Ako nije drugačije rečeno, sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaj ovog web-mjesta, a osobito prava vezana za tekst, ilustracije, slike, zvučni i videomaterijal, HTML kod i polja za promjenu (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom „sadržaj”) pripadaju poduzeću AkzoNobel odnosno njegovim podružnicama. Ta prava obuhvaćaju sva autorska prava, robne žigove i robne marke poduzeća AkzoNobel i njegovih podružnica, ali nisu ograničena na njih.

Upotreba sadržaja ili njegovih isječaka bez prethodnog pisanog dopuštenja poduzeća AkzoNobel smatra se kršenjem autorskih prava te je stoga nezakonita. To se osobito odnosi na sva prava upotrebe, kao što su reproduciranje, prijevod ili obrada u elektroničkim sustavima.

Imena i logotipovi označeni znakom ® robni su žigovi poduzeća AkzoNobel. I ostala imena i logotipovi mogu biti trgovački žigovi poduzeća AkzoNobel. U određenim europskim državama AkzoNobel posjeduje licencu na polju premaza za zgrade.

Licencija

Sadržaj ovog web-mjesta ne podrazumijeva implicitnu niti bilo kakvu drugu dodjelu ili prijenos licencija odnosno prava vezanih za zakone o autorskom vlasništvu, patente, robne žigove i duga komercijalna i vlasnička prava poduzeća AkzoNobel ili trećih osoba.

Sadržaj i odgovornost

Sadržaj ovog web-mjesta dostupan je besplatno i samo u informativne svrhe te ne uspostavlja nikakav oblik poslovnog odnosa između vas i poduzeća AkzoNobel.

AkzoNobel je kao pružatelj usluga odgovoran za vlastiti sadržaj koji stavlja na raspolaganje za upotrebu u skladu s čl. 2 njemačkog zakona o telemedijima (njem. Telemediengesetz, TMG).

Iako se AkzoNobel trudi održavati sadržaj svoji web-mjesta ažurnim, cjelovitim i točnim, ne jamči da će uvijek biti takav. Sadržaj se bez obavijesti može ažurirati, proširiti, izmijeniti ili promijeniti na neki drugi način. AkzoNobel ne preuzima odgovornost za štete prouzročene trećim osobama koje nastanu zbog upotrebe tog sadržaja. Ako ste u nedoumici, zatražite dodatne pravne informacije izravno iz poduzeća AkzoNobel.

Ne postoji obaveza za praćenje prenesenih ili spremljenih vanjskih informacija (čl. 7 st. 2 TMG-a). AkzoNobel trenutačno će ukloniti sav vlastiti ili vanjski sadržaj za koji otkrije da krši zakone ili prava trećih osoba.

Financijske informacije

Ovo web-mjesto može sadržavati financijske informacije. Te su informacije, koje između ostalog obuhvaćaju cijene dionica, namijenjene samo u opće informativne svrhe. AkzoNobel ne preuzima odgovornost za štete koje mogu nastati jer se te financijske informacije ne ažuriranju kontinuirano. Objave financijskih informacija na ovom web-mjestu, kao što su godišnji računi i financijska izvješća, nisu službene objave i nisu obvezujuće.

Ovo web-mjesto i njegov sadržaj nisu pozivnica niti preporuka za bilo kakvo ulaganje u dionice poduzeća AkzoNobel. Posjetitelji web-mjesta ne bi trebali temeljiti svoju odluku o trgovanju dionicama poduzeća AkzoNobel na temelju ovog web-mjesta. Buduće poslovanje i rezultati mogu znatno odstupati od stajališta, mišljenja ili očekivanja izraženih na ovom web-mjestu.

Odgovornost za informacije i poveznice trećih osoba

Informacije koje potječu od trećih osoba izražavaju mišljenja tih trećih osoba. AkzoNobel ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije te vrste.

Ova web-mjesta sadrže poveznice na vanjska web-mjesta trećih osoba. AkzoNobel nema utjecaja na sadržaj tih povezanih web-mjesta. Za točnost takvog sadržaja uvijek je odgovoran njegov vlasnik odnosno operator, stoga AkzoNobel ne preuzima nikakvu odgovornost u tom smislu. Ako AkzoNobel dozna da je došlo do kršenja prava, odgovarajuća će se poveznica trenutačno ukloniti. Prisutnost poveznica ne ukazuje na suradnju između treće osobe i poduzeća AkzoNobel i ne smije se smatrati preporukom poduzeća AkzoNobel za tu treću osobu, njezino web-mjesto niti za njezine proizvode.

Tajnost podataka i podnošenje ideja

Odgovornost za poštovanje zakonskih normi države iz koje pristupate web-mjestu isključivo je vaša. Sve informacije koje prenesete putem ovog web-mjesta ne smatraju se povjerljivima i nisu zaštićene vlasničkim pravima, osim ako to nije izričito navedeno u ovim odredbama. Vi jamčite da ste zakonski ovlašteni za prijenos tih informacija, kao i za neprenošenje informacija za koje nemate odgovarajuće ovlaštenje u skladu s primjenjivim zakonom. Zbog otvorene prirode interneta predlažemo vam da ne unosite informacije koje smatrate povjerljivima.

Da bismo zaštitili osobne interese i interese naših kupaca, moramo krajnje oprezno postupati s pitanjima podnošenja ideja bez prethodnog zahtjeva. AkzoNobel ne prihvaća podnošenje ideja bez prethodnog zahtjeva izvan definiranih poslovnih odnosa. Osobito je važno imati na umu da AkzoNobel ne može i neće smatrati takve podnesene ideje povjerljivima bez jasno definiranog poslovnog odnosa. Stoga vas molimo da se suzdržite od podnošenja ideja poduzeću AkzoNobel putem ovog web-mjesta bez prethodnog zahtjeva. Postoji opasnost da će takva nezatražena i stoga nezaštićena podnesena ideja biti javno objavljena, pa će u tom slučaju AkzoNobel imati pravo cjelovitog razvoja, iskorištavanja, kopiranja odnosno upotrebe takve ideje na komercijalan način, a vi nećete imati pravo ni na kakav oblik naknade niti na bilo kakvu odgovornost.

Djelomična ništavnost

Ako bi dijelovi ovih uvjeta upotrebe bili ili postali djelomično ništavni, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi između ugovornih strana. Ništavne dijelove AkzoNobel će zamijeniti zakonski valjanim odredbama koje će po smislu i namjeni biti najbliži ništavnim dijelovima, uzevši u obzir sadržaj i prirodu uvjeta upotrebe.

Mjerodavno pravo, nadležnost

Za ove uvjete upotrebe mjerodavno je isključivo pravo Savezne Republike Njemačke. Svi sporovi koji mogu proizaći iz ovih uvjeta upotrebe, a osobito sporovi vezani za njihovo postojanje i valjanost rješavat će se na nadležnim njemačkim sudovima.