Andmekaitse põhimõtted

Tere tulemast AkzoNobelisse!

Oleme rõõmsad, et külastate meie veebisaite ja täname, et tunnete huvi meie ettevõtte, toodete ja veebisaitide vastu. See andmekaitseavaldus kehtib firmale AkzoNobel GmbH ning kõigile teistele AkzoNobel kontserni ettevõtetele (alljärgnevalt „AkzoNobel“ või „meie“), kes on ühendatud käesoleva internetiportaaliga. Andmekaitseõiguse mõistes vastutab isikuandmete töötlemise eest konkreetsete veebisaitide puhul impressumis nimetatud AkzoNobel kontserni ettevõte.

Meile on oluline teie eraelu kaitse meie veebisaitide kasutamisel. Seetõttu palume teil teatavaks võtta allpool toodud info:

• Anonüümne andmete kogumine

Te võite kasutada AkzoNobeli veebisaite, ilma et teataksite meile, kes te olete. Me kasutame aga Google Analyticsit, palun tutvuge selle lõiguga meie andmekaitse KKK-s (korduma kippuvate küsimuste loetelu koos vastustega). Kui laete alla faile, saab AkzoNobel teada ka vastava faili nime. Seda infot analüüsitakse statistika eesmärgil. Teie kui üksikkasutaja jääte seejuures anonüümseks.

Kui soovite AkzoNobeliga individuaalselt suhelda, kogume isikuandmeid, mille teatate meile vabatahtlikult ja omal soovil. See toimub näiteks vakantsele töökohale kandideerides, veebiküsitluse raames või konverentsile registreerudes. Nende isikuandmetega seotud teenuste raames töödeldakse teie registreerumisandmeid vastavalt teile teatatud eesmärgile. Et vältida arusaamatusi, saadab AkzoNobel teile pärast registreerumist e-kirja, mille te omakorda kinnitate (topeltvalik).

• Andmete eksport ja töötlemine riikides väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

Kuna puhtakujulise kliendiinfo puhul ei koguta isikuandmeid, ei toimu ka andmete eksporti riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Kui kasutatakse pakkumisi (isikupärastatud teenused), mis eeldavad individuaalset suhtlemist AkzoNobeli ja teie vahel, võidakse isikuandmeid kokkulepitud eesmärgil (nt kandideerimine töökohale, päringud toodete kohta, konverentsile registreerumine) edastada AkzoNobeli kontserni ettevõtetele – ning seega mõnedel juhtudel ka väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda. Isikuandmete edastamisel AkzoNobel kontserni siseselt kehtib siduv andmekaitse tegevusjuhend (Privacy Code of Conduct). See tagab, et teie eraelu ja isikuandmeid kaitstakse AkzoNobeli raames tunnustatud ja kohasel viisil.

• Välised lingid

Teie optimaalse informeerimise huvides on meie saitidel linke, mis suunavad teid kolmandate osapoolte saitidele. Kui sellised lingid ei ole ilmselgelt äratuntavad, juhime me teie tähelepanu sellele, et tegemist on välise lingiga. AkzoNobelil ei ole mingit mõju selliste, teiste teenusepakkujate saitide sisule ja kujundusele.

Seetõttu ei kehti seal loomulikult käesoleva andmekaitseavalduse garantiid.

• Lisainfo ja kontaktid

Kui teil on rohkem küsimusi teemal „Andmekaitse AkzoNobeli juures“, leiate te vastused meie KKK-osast (korduma kippuvad küsimused koos vastustega). Sellele lisaks võite te küsimused oma andmete kohta ning soovi korral ettepanekuid saata alati e-posti või kirja teel järgmisele aadressile:

AkzoNobel GmbH data protection representative (*.pdf, 23 KB)

Andmekaitse KKK

• Mis on isikuandmed?

Isikuandmete all mõeldakse andmeid, mida saab seostada teie isikuga. Nende hulka kuulub näiteks teie nimi, aadress, teie telefoninumber ja e-posti aadress.

• Mida mõistab AkzoNobel reklaami, turu-uuringu all?

Reklaami, turu-uuringu all mõistame me infot tooteprogrammi kohta (nt prospekte), infot teenuste kohta (nt toodet puudutav nõustamine), infot püsikliendiprogrammi kohta (nt konverentsid, messid) ja klientidele suunatud küsitlusi (nt veebiküsitlused klientide rahulolu kohta).

• Mis on Google Analytics? Kuidas ma saan Google Analyticsi kasutamisest keelduda?

See veebileht kasutab Google Analyticsit, ettevõtte Google Inc. („Google“) pakutavat veebianalüütika teenust. Google Analytics kasutab nn „küpsiseid“, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas te veebilehte kasutate. Teave, mille küpsis veebilehe kasutamise kohta tekitab, edastatakse tavaliselt Google’ile kuuluvasse serverisse USA-s ja seda ka säilitatakse seal. Veebilehe operaatori nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata, kuidas te veebilehte kasutate, et luua veebilehel toimuvast tegevusest aruandeid ning pakkuda veebilehe operaatorile muid teenuseid, mis seostuvad veebilehe ning interneti kasutamisega.

Te võite küpsiste salvestamise ära keelata vastava sätte abil oma brauseri tarkvaras; soovime siiski osutada, et siis ei saa te selle veebilehe kõiki funktsioone täielikult kasutada. Samuti võite te ära hoida küpsise poolt loodud ja teiepoolse veebilehe kasutamisega seotud andmete salvestamise ning nende andmete Google’i-poolse töötlemise, kui laadite alla ja installite pistikprogrammi, mis on saadaval järgmise lingi vahendusel: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Seoses analüütikatööriistade kasutamisega ja täielike IP-aadressidega teavitame teid, et see veebileht kasutab Google Analyticsit laiendiga "_anonymizeIp()" ja seetõttu töödeldakse IP-aadress üksnes lühendatud vormis, et vältida otseviitamist isikutele.

• Mis on küpsised?

Küpsis on väike andmekogum, mis salvestatakse teie kõvakettale. Selle andmekogumi genereerib ja saadab teile veebiserver, millega te oma veebilehitseja abil (nt Internet Explorer, Netscape Navigator) ühendusse astusite. Enamik veebilehitsejaid on standardina seadistatud nii, et need aktsepteerivad küpsiseid automaatselt. Kuid teil on võimalik seadistada oma veebilehitseja küpsistest keelduma või neid eelnevalt kuvama. Ühtlasi võite te küpsised oma süsteemist alati kustutada (nt Windows Explorer'ist). Palun kasutage selleks oma operatsioonisüsteemis vastavat funktsiooni või uurige veebilehitseja abiinfo lehekülge.

• Kas AkzoNobel kasutab küpsiseid?

Jah, me kasutame mitmetel oma veebisaitidel küpsiseid. Üldiselt kasutame me küpsiseid, et analüüsida statistiliselt huvi meie veebisaitide vastu.

• Kas mul on õigus teabele?

Sõltumata sellest, kas kogusime teie isikuandmed internetis või kirjalikult (nt töökohale kandideerimine, toodet puudutav päring, prospekti tellimine), on teil loomulikult igal ajal õigus teada saada, kas ning kui jah, siis milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame. Selleks palume pöörduda firma AkzoNobel andmekaitsetöötaja poole. Päringud on tasuta.

• Kas mul on õigus andmeid muuta või kustutada?

AkzoNobel säilitab teie andmeid vaid niikaua, kuni neid on teadaoleval otstarbel vaja. Lisaks on teil igal ajal õigus tühistada tulevikku suunatuna osaliselt või täielikult oma nõusolek andmete kasutamiseks. Sel juhul me kustutame vastavad andmed. Kuid erandkorras võivad kustutamist takistada seadused, eriti tõendamiskohustust silmas pidades. Sel juhul teie andmed blokeeritakse ja kasutatakse ainult seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

• Kuidas toimib AkzoNobel „eriliiki isikuandmetega“?

Eriliiki isikuandmed on määratletud Saksamaa föderaalses andmekaitseseaduses §3 lõige 9 (Bundesdatenschutzgesetz BDSG). Nende all mõistetakse näiteks teavet, mis puudutab tervist, poliitilist suundumust, kuulumist ametiühingusse jne. Need andmed on eriliselt kaitstud. Põhimõtteliselt võite te külastada AkzoNobeli veebisaite ja kasutada kogu nendel saitidel olevat infot, ilma et teataksite meile selliseid eriliiki isikuandmeid. Kui teatate AkzoNobelile omal algatusel eriliiki isikuandmeid, loeb AkzoNobel seda otsesõnaliseks nõusolekuks vastavalt föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) § 4a lõikele 3. AkzoNobel kinnitab teile sel juhul, et eriliiki isikuandmeid käsitsetakse vajaliku hoolikusega.

• Kas see andmekaitseavaldus kehtib ka teiste teenusepakkujate veebisaitidel?

Need andmekaitseavaldused ei kehti veebisaitidel, mis asuvad väljaspool AkzoNobelit ning millele pääseb AkzoNobeli veebisaitidel olevate linkide kaudu. Palun järgige seetõttu teiste teenusepakkujate andmekaitset puudutavaid reegleid.

• Kuidas on võimalik taotleda tutvumist andmekaitse infoga?

Vastavalt föderaalsele andmekaitseseadusele (BDSG) on iga ettevõtte andmekaitse eest vastutav töötaja kohustatud võimaldama vastava taotluse korral igaühele juurdepääsu teabele, mis puudutab isikuandmete automaatse töötlemise meetodeid. Alaline juurdepääs sellele infole on teil järgmise lingi all:

Andmekaitse info (väline link)

• Käesoleva andmekaitseavalduse muutmine

Interneti kiire areng muudab vajalikuks kohandada aeg-ajalt oma andmekaitseavaldust. Palun jälgige selles osas meie andmekaitseavalduse aktuaalset versiooni.

• Kontaktisik teabenõudeid puudutavate küsimuste korral

Küsimuste, kommentaaride, kaebuste ning teabenõuete korral seoses meie andmekaitseavaldusega ja teie isikuandmete töötlemisega võite te pöörduda meie andmekaitse eest vastutava isiku poole, kes on teie käsutuses ülalnimetatud aadressil.