Dealer and consultant search

Entrance hall of a large company building, wooden floor and window frames, wooden staircase, light-flooded room

Zabraňte saturaci vlhkosti pomocí správného tmelu

Jak předcházet poškození

Pro dlouhodobou, preventivní ochranu před absorpcí vlhkosti v oblasti V-spar důrazně doporučujeme použít po základní vrstvě elastické těsnění tmelem Kodrin WV 457 pro transparentní systémy a tmelem Kodrin WV 458 pro krycí systémy. Tak pro svoje zákazníky zajistíte trvanlivá dřevěná okna.

Další ochrana příčných vláken

Dřevěná okna jsou funkční, dokud mají celkovou ochranu. Náchylné k napadení jsou zejména konstrukční body. Například rohové spoje oken jsou vždy vystaveny velkému namáhání. Příčinou je působení sil různých směrů na pohyb dřeva, což může rychle vést k otevření spár. Otevřený spoj je pak vstupní branou pro vlhkost, která může pronikat do dřeva. Ve výsledku pak dřevo bobtná a mohou do něj proniknout spory hub. To může způsobit následné poškození. V těchto případech pomáhají naše tmely.

Profesionální tip

Akrylátová stěrka
Vytržení při hoblování nebo dírky od červotočů – pomocí jemného akrylového tmelu v praktické, uživatelsky příjemné tubě tyto vady rychle opravíte.

Ochrana dřeva s příčnými vlákny
Uzavírací tmel pro příčné řezy Kodrin WV 440 pro bezpečné zatření příčných řezů lze jednoduše nanášet pomocí štětce.