Dealer and consultant search

large office building with large window area and wood paneling

Mezivrstva jako „optimalizace systému“ pro dosažení lepších výsledků

Pro povrchovou úpravu s 2 vrstvami (mezivrstva a konečná vrstva) se obvykle používá stejný výrobek pro obě vrstvy. V mnoha případech však bylo dosaženo lepších výsledků spojením dvou výrobků. Sikkens Wood Coatings proto pro určité druhy dřeva doporučuje kombinované řešení, které zabrání pozdějšímu vzniku slabých míst.

Transparentní mezivrstvy

Tvrdá dřeva s hruboporézní strukturou často po nanesení obvyklé, stříkané mezivrstvy nejsou na okrajích pórů a hranách optimálně překrytá. To znamená, že se na těchto místech nemůže vytvořit homogenní, těsná vrstva s dostatečným vyplněním pórů. Tyto kritické zóny představují potenciální slabá místa, kudy při pozdějším působení povětrnostních vlivů může docházet k pronikání vlhkosti a UV záření. V těchto případech zajišťuje mezivrstva zvýšenou bezpečnost systému.

Krycí střední vrstvy

U dřeva bohatého na extraktivní a jiné látky nabízí dobrou ochranu proti probarvení v kombinaci s izolační základní vrstvou RUBBOL® WM 270 pro listnatá dřeva a RUBBOL® WP198 pro jehličnatá dřeva. Je nutné dodržet doporučenou dobu schnutí (viz technický list).