Dealer and consultant search

Delivery of an external wall for a prefabricated house

Řešení s přidanou hodnotou pro odvětví montovaných domů

Naše řešení s dlouhou životností lze hladce integrovat do výroby a přinášejí přesvědčivé výsledky s nezaměnitelnou rozmanitostí barev.

Jako jednička na trhu profesionálních povrchových úprav dřeva vyvíjíme mimořádně kvalitní výrobky, které dokonale odpovídají potřebám odvětví montovaných domů. Díky tomu můžete dosáhnout špičkových výsledků povrchových úprav bez ohledu na to, jaké dřevěné stavební díly natíráte. 

Díky našim kolekcím a každoročně vydávaným publikacím Colour Futures a Wood Futures můžete svým zákazníkům zprostředkovat naše odborné zkušenosti v oblasti barev.