Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítejte v AkzoNobel

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost, naše výrobky a naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro společnost AkzoNobel GmbH a všechny ostatní pobočky AkzoNobel (dále souhrnně AkzoNobel nebo my), které můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto internetového portálu. Subjekt zodpovědný za zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pobočka AkzoNobel uvedená v informacích o společnosti na příslušných webových stránkách.

Ochrana vašeho soukromí při vašem používání našich webových stránek je pro nás důležitá. To je důvod, proč věnujeme pozornost následujícím informacím:

• Anonymní získávání dat

Webové stránky společnosti AkzoNobel můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Používáme však službu Google Analytics. Podívejte se na toto téma v našich častých dotazech o ochraně osobních údajů (seznam častých dotazů s odpověďmi). Jestliže si stáhnete soubory, společnost AkzoNobel také zná název příslušného souboru. Tyto informace se využívají ke statistickým účelům. Jako uživatel tedy zůstáváte anonymní.

Pokud chcete se společností AkzoNobel jednat osobně, získáme o vás osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. To se děje například v průběhu žádosti o volné místo, v online dotazníku nebo při registraci na konferenci. Součástí těchto personalizovaných služeb je zpracování vašich registračních údajů za účelem použití způsobem, který znáte. Abychom předešli nedorozumění, jakmile se zaregistrujete, AkzoNobel vám zašle e-mail, kterým obratem potvrdíte svůj souhlas s registrací (dvojité dobrovolné přihlášení).

• Export a zpracování údajů mimo státy Evropského hospodářského prostoru

Při pouhém informování zákazníků nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, nedochází proto k jejich exportu mimo EHP.

Při využívání nabídek (personalizovaných služeb), které vyžadují individuální komunikaci mezi vámi a společností AkzoNobel, mohou být osobní údaje ke splnění dohodnutého účelu (např. ucházení se o místo, poptávky výrobků, rezervace konference) předány dále podnikům v rámci koncernu AkzoNobel, potenciálně tedy mimo Evropský hospodářský prostor. Při předávání osobních údajů v rámci společnosti AkzoNobel platí závazné zásady jednání a ochrany soukromí. Tím je zajištěno, že vaše soukromí a osobní údaje budou v rámci společnosti AkzoNobel zabezpečeny regulovaným a odpovídajícím způsobem.

• Externí odkazy

Pro usnadnění získání informací najdete na našich stránkách odkazy na stránky třetích stran. Jestliže takové odkazy nejsou zřejmé a snadno identifikovatelné, uvedeme pro vás, že jde o externí odkaz. Společnost AkzoNobel nemá vůbec žádný vliv na obsah a design stránek jiných poskytovatelů.

Záruky tohoto prohlášení o ochraně osobních údaje se na ně tedy samozřejmě nevztahují.

• Další informace a kontaktní údaje

Máte-li další otázky na téma ochrany údajů ve společnosti AkzoNobel, najdete na ně odpovídající odpovědi v našich častých dotazech (seznamu častých dotazů s příslušnými odpověďmi). Kromě toho můžete dotazy ohledně svých údajů a také podněty kdykoli zaslat e-mailem či poštou na následující adresu:

AkzoNobel GmbH data protection representative (*.pdf, 23 KB)

Časté dotazy o ochraně osobních údajů

• Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí údaje, které lze přiřadit k vaší osobě. Patří mezi ně například vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

• Co rozumí společnost AkzoNobel pod pojmy reklama a průzkum trhu?

Pod pojmy reklama a průzkum trhu rozumíme informace o programu výrobků (např. prospekty), informace o službách (např. poradenství k výrobkům), informace o programech pro styk se zákazníky (např. konference, veletrhy) a zákaznické ankety (např. on-line dotazník o spokojenosti zákazníků).

• Co je to Google Analytics? Jak mohu použití Google Analytics odmítnout?

Tyto webové stránky využívají službu pro analýzu webu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. (Google). Tato služba používá takzvané soubory cookie, textové soubory, které se ukládají na váš počítač a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace o vašem používání těchto webových stránek, shromážděné v souboru cookie, jsou většinou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou dále uloženy. Společnost Google pak jménem provozovatele těchto webových stránek na základě těchto údajů vyhodnotí, jak stránky používáte, vytvoří přehledy o aktivitě na webových stránkách a bude poskytovat provozovateli stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

Uložení souborů cookie můžete zakázat nastavením příslušné volby v prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Dále můžete zabránit shromažďování dat spojených s vaším používáním webových stránek prostřednictvím souboru cookie a zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací pluginu dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vzhledem k diskuzi o používání analytických nástrojů s kompletními IP adresami vás informujeme, že tyto webové stránky využívají službu Google Analytics s rozšířením _anonymizeIp(), a IP adresy jsou tedy zpracovány jen ve zkrácené podobě, aby neobsahovaly přímý odkaz na jednotlivce.

• Co jsou to soubory cookie?

Soubor cookie je malá sada datových záznamů, která je uložena na vašem pevném disku. Tato sada záznamů je vytvářena webovým serverem, s nímž jste navázali spojení pomocí webového prohlížeče (např. Internet Explorer, Netscape Navigator), a je vám následně odeslána. Většina prohlížečů má standardní nastavení, ve kterém automaticky přijímají cookies. Vždy však máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal cookies nebo jejich předchozí zobrazení. Navíc můžete cookies kdykoliv smazat ze svého systému (například v programu Windows Explorer). Za tímto účelem používejte odpovídající funkci ve vašem operačním systému nebo si přečtěte stránku nápovědy vašeho webového prohlížeče.

• Používá společnost AkzoNobel cookies?

Ano, na některých z našich webových stránek cookies používáme. Všeobecně používáme cookies ke statistické analýze zájmu o naše webové stránky.

• Mám právo na přístup?

Nezávisle na tom, zda od vás získáme osobní údaje online nebo písemnou cestou (např. při ucházení se o místo, poptávce výrobků, žádosti o prospekty), máte samozřejmě vždy nárok dozvědět se, zda o vás ukládáme osobní údaje a pokud ano, jaké. V této záležitosti se prosím obraťte na osobu pověřenou ochranou dat ve společnosti AkzoNobel. Tento dotaz se odehraje bez poplatku.

• Mám právo na změnu nebo smazání údajů?

Společnost AkzoNobel uchovává vaše údaje pouze tak dlouho, dokud je jich třeba ke splnění známého účelu. Svůj souhlas s využíváním dat můžete navíc kdykoliv zcela odvolat s účinností pro budoucnost. V takovém případě odstraníme vaše odpovídající údaje. Za výjimečných okolností však může být smazání dat v rozporu se zákony, zejména pokud jde o účely prokazování. V takovém případě budou vaše data zablokována a použita výhradně ke splnění zákonem stanovených povinností.

• Jak AkzoNobel zachází se „zvláštními druhy osobních údajů“?

Zvláštní druhy osobních údajů jsou definovány v § 3 odst. 9 německého zákona o ochraně údajů (BDSG). Těmito údaji se rozumí například údaje o zdravotním stavu, politickém přesvědčení, příslušnosti k odborům atd. a podléhají zvláštní ochraně. Webové stránky společnosti AkzoNobel můžete navštěvovat a používat informace na nich uvedené v plném rozsahu, aniž byste nám tyto druhy zvláštních osobních údajů poskytli. Pokud byste nám zvláštní druhy osobních údajů poskytli bez vyzvání, bude toto AkzoNobel považovat za výslovný souhlas podle § 4a odst. 3 zákona BDSG. V tomto případě společnost AkzoNobel zaručuje, že se zvláštními druhy osobních údajů bude nakládáno s potřebnou péčí.

• Platí toto prohlášení o ochraně osobních údajů také pro webové stránky jiných poskytovatelů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí pro webové stránky mimo AkzoNobel, které mohou být vyhledány prostřednictvím odkazů na webových stránkách společnosti AkzoNobel. Věnujte proto prosím pozornost příslušným předpisům o ochraně osobních údajů ostatních poskytovatelů.

• Kde mohu požádat o nahlédnutí do „veřejného rejstříku postupů“?

Podle zákona BDSG je osoba pověřená ochranou dat ve společnosti povinná umožnit komukoli na požádání přístup k informacím o postupech automatického zpracování osobních údajů. Trvale nabízíme tyto informace prostřednictvím následujícího odkazu:

Veřejný rejstřík postupů (externí odkaz)

• Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Rychlý vývoj internetu vyžaduje, abychom příležitostně své prohlášení o ochraně osobních údajů upravili. Sledujte proto prosím právě aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

• Kontaktní osoba pro vaše otázky nebo žádosti o informace

V případě otázek, komentářů, stížností a požadavků o informace ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů, který je vám k dispozici na adrese uvedené výše.