Dealer and consultant search

[Translate to Czech:]

Větší hodnota s menším objemem zdrojů

Zdroje na naší planetě jsou omezeny. Proto je naším cílem dosáhnout více s menším objemem prostředků a šetřit přírodní zdroje. K dosažení tohoto cíle jsme přizpůsobili veškeré své uvažování a jednání principům udržitelného rozvoje. Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí jsou při tom rozhodujícími faktory.

Společnost AkzoNobel si již mnoho let udržuje jednu z čelních pozic v hodnocení trvalé udržitelnosti DOW Jones Sustainability Index: „Doing more with less" (Více výsledků s méně prostředky).

Koncern AkzoNobel obhájil čtvrtý rok po sobě první místo ve vlivném Dow Jonesově indexu udržitelnosti (DJSI). V žebříčku zveřejněném v roce 2015 jsme se umístili na prvním místě před více než 350 podniky ve skupině průmyslových materiálů.

Udržitelná řešení pro dřevozpracující průmysl
Naše inovativní výrobky nabízejí udržitelná řešení pro ochranu a povrchovou úpravu dřeva na trhu nábytku, kuchyňského nábytku, truhlářství a stavebních materiálů.

Nabízíme technologie na bázi vody pro sektor truhlářství a výroby nábytku, UV technologie pro masivní dřevo a odolné elastické podlahové krytiny, nebo i laky tvrditelné PU a kyselinou pro kuchyňský nábytek.    Navrhujeme a vyvíjíme výrobky s přihlédnutím k přáním našich zákazníků a společenským požadavkům – nátěry se špičkovou estetikou a fyzikálními vlastnostmi, které jsou zároveň v souladu s předpisy a mají menší dopad na životní prostředí.