Dealer and consultant search

[Translate to Czech:]

Větší hodnota s menším objemem zdrojů

Zdroje na naší planetě jsou omezeny. Proto je naším cílem dosáhnout více s menším objemem prostředků a šetřit přírodní zdroje. K dosažení tohoto cíle jsme přizpůsobili veškeré své uvažování a jednání principům udržitelného rozvoje. Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí jsou při tom rozhodujícími faktory.

Společnost AkzoNobel si již mnoho let udržuje jednu z čelních pozic v hodnocení trvalé udržitelnosti DOW Jones Sustainability Index: „Doing more with less" (Více výsledků s méně prostředky).

Koncern AkzoNobel obhájil čtvrtý rok po sobě první místo ve vlivném Dow Jonesově indexu udržitelnosti (DJSI). V žebříčku zveřejněném v roce 2015 jsme se umístili na prvním místě před více než 350 podniky ve skupině průmyslových materiálů.

People. Planet. Paint.

We strive to lead our industry by pioneering a world of possibilities to empower people and reduce our impact on the planet, while consistently innovating to deliver the most sustainable solutions for our customers. That’s why we call our approach to sustainable business “People. Planet. Paint.”

Udržitelná řešení pro dřevozpracující průmysl
Naše inovativní výrobky nabízejí udržitelná řešení pro ochranu a povrchovou úpravu dřeva na trhu nábytku, kuchyňského nábytku, truhlářství a stavebních materiálů.

Nabízíme technologie na bázi vody pro sektor truhlářství a výroby nábytku, UV technologie pro masivní dřevo a odolné elastické podlahové krytiny, nebo i laky tvrditelné PU a kyselinou pro kuchyňský nábytek.    Navrhujeme a vyvíjíme výrobky s přihlédnutím k přáním našich zákazníků a společenským požadavkům – nátěry se špičkovou estetikou a fyzikálními vlastnostmi, které jsou zároveň v souladu s předpisy a mají menší dopad na životní prostředí.