Dealer and consultant search

S koncepcí Longlife silní na trhu

Náš závazek kvality pro váš úspěšný prodej

12letá záruka na povrchové úpravy oken a vchodových dveří ze dřeva je na trhu zcela mimořádným závazkem kvality. Je založena na partnerství mezi vámi jako uznávaným odborníkem na výrobu dřevěných stavebních dílů a námi jakožto předním výrobcem povrchových nátěrů.

Upevněte svou pozici na trhu!

Díky špičkové době trvání 12 let je nová koncepce LONGLIFE v porovnání s dřívějšími modely záruk ještě atraktivnější. Dlouhou zárukou na povrchové úpravy totiž dáváte zákazníkům jasný signál: „Toto je rozhodnutí pro dlouhodobou kvalitu.“ Navíc získáte příležitost výrazně se odlišit od konkurence.

Budete také profitovat z toho, že aktivně podporujeme vaše marketingové aktivity – od materiálů na podporu prodeje pro přímou komunikaci ve vzorkovně až po vlastní inzertní reklamu.

Řetězec kvality LONGLIFE

Copy3: U koncepce LONGLIFE se všechny fáze výroby oken provádějí profesionálně a se zaujetím, s využitím nejnovější technologie. Jen tak totiž můžeme dostát své společné odpovědnosti vůči vašim zákazníkům. V praxi to znamená, že vy, jako výrobce oken, a my, jako specialista na povrchové úpravy, vydáváme ze sebe to nejlepší, abychom dokázali splnit závazek záruky.

<div/>

Základním kamenem je řetězec kvality LONGLIFE, který zahrnuje následujících pět fází:

  • výběr dřeva,
  • návrh a výrobu,
  • nátěr,
  • přepravu a vestavbu,
  • péči a údržbu.

<div/>

Jen profesionální realizací hodnotového řetězce lze dosáhnout konzistentně vysokého standardu, který uspokojí majitele budov. A přesně to je cílem koncepce LONGLIFE.

Koncepce LONGLIFE má samé výhody.

Koncepce LONGLIFE je mimořádně jednoduchá pro všechny zúčastněné: 

Všechno začíná konzultací mezi vámi a vaším obchodním zástupcem.

Při ní se také odsouhlasí předpoklady, které je nutné splnit k navázání partnerství LONGLIFE.

Vy jste profesionály ve svém oboru a odpovídáte za svou pracovní oblast od výroby až po vestavbu oken a dveří. My zaručujeme kvalitu povrchových úprav.

Také pro vaše zákazníky funguje program bez velkých nároků. Jednou ročně provedou inspekci svých oken, během níž vyčistí dřevěné díly a zkontrolují výskyt případných poškození.

V závislosti na třídě ochrany je případně nutné použít ošetřovací prostředky. Ve většině případů není zapotřebí údržbový nátěr.

Všechny důležité informace v přehledné podobě

LONGLIFE nabízí také moderní, snadno použitelný a počítačem podporovaný program zpracování. Zde se v kontrolním seznamu zaznamenává stavební situace budovy. Automaticky se vytvoří dokument registrace objektu. Záruka na povrchové úpravy začíná datem vestavby okna nebo dveří, zadaným majitelem budovy. Všechna důležitá data a dokumenty, jako plánovaná data ošetření, tak lze zobrazit jedním kliknutím.

Pro vás to znamená, že se vyhnete únavným administrativním úkonům. Všechna důležitá data a činnosti zobrazíte jedním kliknutím a v přehledné podobě. Ušetříte tak čas a záruka tak bude pro vaše zákazníky transparentní a dohledatelná.

Podrobné informace o nové koncepci LONGLIFE najdete v našem prospektu LONGLIFE. 

Chcete získat konkurenční výhodu a stát se partnerem LONGLIFE? Obraťte se na svého obchodního zástupce či prodejce, nebo klikněte sem.

<div/>